Hoe gaat de behandeling in zijn werk?

Nadat u zich bij ons heeft aangemeld, maken wij met u  een afspraak voor een eerstegesprek. Afhankelijk van de wachtlijst kan dat 1 tot 2 weken duren. In het eerste gesprek worden de klachten in kaart gebracht en wordt samen met u een behandelplan opgesteld.  De behandeling start direct tijdens het eerstegesprek. De gesprekken, ook wel sessies genoemd, duren 45 minuten en vinden meestal één keer per weekof één keer per twee weken plaats. U krijgt opdrachten
en oefeningen mee naar huis die de behandeling ondersteunen. Gemiddeld zijn er - afhankelijk van de klacht - 6 tot 8 sessies nodig. Als afsluiting van de behandeling kan uw huisarts schriftelijk op de hoogte worden gebracht.


Wachttijden (update 01-01-2018)

Wachttijd  tot eerste gesprek (intake) : 1 tot 2 weken

Wachttijd intake tot behandeling : 1 tot 2 weken